بازديدکنندگان سايت

تعداد کل بازدید: 101772
تعداد کاربران آنلاین: 2
تعداد بازدید امسال: 18311
تعداد بازدید این ماه: 1506
تعداد بازدید امروز: 9


ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

انتخاب زبان
   

Haziine_ha_copy_2

*** شماره حساب جهت واريز وجوهات، 425307320 بانک تجارت شعبه پرديس دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد.

*** واريز وجه فقط از طريق سيستم بانکي و تهيه فيش واريزي امکان پذير مي باشد و براي همايش مربوطه، هيچ گونه ثبت نام انلاين براي واريز وجه وجود ندارد.

*** هنگام تکميل نمودن بخش ثبت نام در سايت همايش و قسمت هزينه همايش، حتما تصوير فيش واريزي در قسمت مشخص شده اپلود گردد.

*** هنگام تکميل نمودن بخش واريزي، در صورت دانشجو بودن و يا عضويت در انجمن ماهي شناسي ايران، حتما بايستي اسکن مربوط به کارت هاي مذکور نيز اپلود گردد.

*** خواهشمند است اصل فيش واريزي نيز نزد ثبت نام کننده حفظ گردد و در زمان برگزاري همايش به مسئولين دبيرخانه همايش تحويل داده شود.

*** هزينه درنظر گرفته بر اساس جدول ارايه شده ، براي تعداد سه مقاله و يا کمتر ( اعم از چکيده و مقاله کامل) مي باشد.

*** در صورتي که تعداد مقالات ثبت نام کننده، بيشتر از سه مقاله (اعم از چکيده و مقاله کامل ) مي باشد، بايد هزينه ثبت نام به علاوه سي درصد مازاد به ازاي هر مقاله ( مقاله چهارم و پنجم و ...) به شماره حساب اختصاص يافته، واريز گردد.
  تعداد بازدید کنندگان :101772
©2015 Ferdowsi University of Mashhad.