بازديدکنندگان سايت

تعداد کل بازدید: 101801
تعداد کاربران آنلاین: 1
تعداد بازدید امسال: 18340
تعداد بازدید این ماه: 1506
تعداد بازدید امروز: 38


ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

انتخاب زبان
   


attach201502420899530867458

ليست کارگاه هاي آموزشي

1. کارگاه کاربرد روش هاي عملي مطالعات کروموزومي و خوني در مطالعات بيوسيستماتيک جانوري// هزينه ثبت نام 1000000 ريال // برگزاري در تاريخ 21 و 22 تير ماه 1395

2. کارگاه آشنايي با نرم افزار R در بيوسيستماتيک// هزينه ثبت نام 2000000 ريال // برگزاري در تاريخ 26 و 27 تير ماه 1395

3.کارگاه تکنيک هاي آزمايشگاه مولکولي از مراحل استخراج تا تراتب نگاري //­ هزينه ثبت نام 3500000 ريال // برگزاري در تاريخ 28 و 29 تير ماه 1395

4. کارگاه اصول سم شناسي و مسموميت ها در آبزيان پرورشي// هزينه ثبت نام 500000 ريال // برگزاري در تاريخ 30 تير ماه به مدت 3 ساعت

5. کارگاه آموزشي مدل سازي پردازه اکولوژيکي // هزينه ثبت نام 1000000 ريال // برگزاري در تاريخ 30 تير ماه 1395

6. کارگاه اصول امنيت زيستي و مديريت بهداشتي در مراکز آبزي پروري // هزينه ثبت نام 500000 ريال // برگزاري در تاريخ 31تير ماه به مدت 2 ساعت

7. کارگاه آشنايي با ساختار پايگاه هاي اطلاعاتي داده هاي ملکولي: آشنايي با چگونگي جستجو، دريافت و ثبت اطلاعات در gene bank, bold // هزينه ثبت نام 1000000 ريال // برگزاري در تاريخ 31 تير ماه 1395

8. کارگاه ريخت سنجي هندسي و کار با نرم افزار هاي مربوطه// هزينه ثبت نام 1000000 ريال // برگزاري در تاريخ اول مرداد ماه 1395

9. کارگاه کاربرد داده‌هاي مکاني (Spatial Data)، علم زمين آمار و درون‌يابي (Geostatistics and Interpolation) در مدل سازي پراکنش آبزيان تحت نرم‌افزار R// هزينه ثبت نام 1000000 ريال // برگزاري در تاريخ 2 مرداد ماه 1395

10.کارگاه ريخت سنجي در مطالعات بيوسيستماتيک توسط نرم افزار MATLAB // هزينه ثبت نام 2000000 ريال // برگزاري در تاريخ 3 و 4 مرداد ماه 1395

هزينه ثبت نام هريک از کارگاه هاي آموزشي مطابق اطلاعات بالا بوده و شماره حساب جهت واريز وجوهات، 425307320 بانک تجارت شعبه پرديس دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد.  تعداد بازدید کنندگان :101801
©2015 Ferdowsi University of Mashhad.