بازديدکنندگان سايت

تعداد کل بازدید: 101773
تعداد کاربران آنلاین: 2
تعداد بازدید امسال: 18312
تعداد بازدید این ماه: 1506
تعداد بازدید امروز: 10


ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

انتخاب زبان
   

مشاهده پوستر کارگاه هاي آموزشي :

1. کارگاه کاربرد روش هاي عملي مطالعات کروموزومي و خوني در مطالعات بيوسيستماتيک جانوري : کليک بر روي کلمه " اينجا"

2. کارگاه آشنايي با نرم افزار R در بيوسيستماتيک : کليک بر روي کلمه             "اينجا"

3.کارگاه تکنيک هاي آزمايشگاه مولکولي از مراحل استخراج تا تراتب نگاري : کليک بر روي کلمه        "   اينجا"

4. کارگاه اصول سم شناسي و مسموميت ها در آبزيان پرورشي :     کليک بر روي کلمه               " اينجا"

5. کارگاه آموزشي مدل سازي پردازه اکولوژيکي  :     کليک بر روي کلمه "   اينجا"

6. کارگاه اصول امنيت زيستي و مديريت بهداشتي در مراکز آبزي پروري :    کليک بر روي کلمه "اينجا"

7. کارگاه آشنايي با ساختار پايگاه هاي اطلاعاتي داده هاي ملکولي: آشنايي با چگونگي جستجو، دريافت و ثبت اطلاعات در gene bank, bold :     کليک بر روي کلمه " اينجا"

8. کارگاه ريخت سنجي هندسي و کار با نرم افزار هاي مربوطه:    کليک بر روي کلمه " اينجا"

9. کارگاه کاربرد داده‌هاي مکاني (Spatial Data)، علم زمين آمار و درون‌يابي (Geostatistics and Interpolation) در مدل سازي پراکنش آبزيان تحت نرم‌افزار R:     کليک بر روي کلمه                   " اينجا"

10.کارگاه ريخت سنجي در مطالعات بيوسيستمايتک توسط نرم افزرار MATLAB:     کليک بر روي کلمه "اينجا"  تعداد بازدید کنندگان :101773
©2015 Ferdowsi University of Mashhad.