بازديدکنندگان سايت

تعداد کل بازدید: 101768
تعداد کاربران آنلاین: 2
تعداد بازدید امسال: 18307
تعداد بازدید این ماه: 1506
تعداد بازدید امروز: 5


ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

انتخاب زبان
   

اعضاي کميته علمي به ترتيب حروف الفبا

رديف

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

1

آقاي دکتر عليرضا آريان

اداره کل دامپزشکي خراسان رضوي

2

آقاي دكتر حميدرضا اسماعيلي

دانشگاه شيراز

3

آقاي دكتر باقر مجازي اميري

دانشگاه تهران

4

آقاي دکتر سهيل ايگدري

دانشگاه تهران

5

آقاي دکتر هادي پورباقر

دانشگاه تهران

6

خانم دكتر منيره چنياني

دانشگاه فردوسي مشهد

7

آقاي دکتر رضا بيک خراساني

ويرايشگر تخصصي از انگلستان

8

آقاي دكتر سالار درافشان

دانشگاه صنعتي اصفهان

9

آقاي دكتر جمشيد درويش

دانشگاه فردوسي مشهد

10

آقاي دکتر محمد رشتي باف

اداره کل دامپزشکي خراسان رضوي

11

آقاي دکتر مسعود ستاري

دانشگاه گيلان

12

خانم دکتر مهوش سيفعلي

دانشگاه الزهراء

13

آقاي دکتر داور شاهسوني

دانشگاه فردوسي مشهد

14

آقاي دکتر احمد شريعتي

اداره کل دامپزشکي خراسان رضوي

15

آقاي دکتر اميد صفري

دانشگاه فردوسي مشهد

16

آقاي دکتر اصغر عبدلي

دانشگاه شهيد بهشتي

17

آقاي دکتر منصور علي آباديان

دانشگاه فردوسي مشهد

18

آقاي دکتر فريدون عوفي

موسسه تحقيقات شيلات ايران

19

خانم دكتر فرشته قاسم زاده

دانشگاه فردوسي مشهد

20

آقاي دكتر محمد رضا كلباسي

دانشگاه تربيت مدرس

21

آقا ي دكتر بهرام کيابي

دانشگاه شهيد بهشتي

22

آقاي دکتر يزدان کيواني

دانشگاه صنعتي اصفهان

23

آقاي دکتر اميد ميرشمسي

دانشگاه فردوسي مشهد

24

ـآقاي دکتر منوچهر نصري

دانشگاه لرستان

25

آقاي دکتر صابر وطن دوست

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل

26

خانم دکتر فائزه يزداني مقدم

دانشگاه فردوسي مشهد


  تعداد بازدید کنندگان :101768
©2015 Ferdowsi University of Mashhad.